CARATTERISTICHE TECNICHE JBM50983

Dettagli
CONTIENE:
7 chiavi a brugola da 30mm di lunghezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
7 chiavi a brugola da 75mm di lunghezza: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
8 chiavi Torx da 30mm di lunghezza: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
8 chiavi Torx da 75mm di lunghezza: T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
5 chiavi Triple Square da 30mm di lunghezza: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
5 chiavi Triple Square da 75mm di lunghezza: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
1 adattatore con innesto 1/2 x 10 mm
1 adattatore con innesto 3/8 x 10 mm